Back to Top

Gedragstherapie

Wanneer is gedragstherapie nodig?
Om bovenstaande vraag te beantwoorden is het belangrijk het verschil te weten tussen een hondentrainer, een gedragadviseur en een gedragstherapeut.

Een honden trainer geeft in groepsverband of privé les in het opvoeden of trainen van je hond. Velaal beperkt het zich tot het preventief adviseren en overbrengen van hoe je een hond iets aanleert. Een goed opgeleide honden trainer zal in het bezit zijn van het diploma ‘Kynologisch Instructeur’ Een belangrijke functie waarmee je veel probleem gedrag probeert te voorkomen.

Een gedrag adviseur kan u helpen bij kleine foutjes die in u zo goed bedoelde opvoeding of training zijn geslopen of met vragen waar ze u op de hondenclub niet verder mee kunnen helpen. Er is meer inzicht in het gedrag en eventueel probleem gedrag van de hond voor nodig en men dient naast het diploma ‘kynologisch instructeur te bezitten over het diploma gedragadviseur binnen de dierenarts praktijk van Tinley.

Een gedragstherapeut heeft vaak ook bovenstaande diploma’s en daarnaast een afgeronde hbo opleiding tot gedragstherapeut (Dit zijn opleidingen van o.a.; Dogvision en de Gaus academy).

Zodra in het gedrag advies consult of tijdens het eerdere contact bemerkt wordt dat het ‘probleem gedrag’ van uw hond een gevaar oplevert voor u, uw hond of zijn omgeving dan wel zijn welzijn continu aantast zult niet meer genoeg hebben aan een advisering maar is gedragstherapie aan te bevelen.
Te denken valt aan:
- Angsten (voor geluiden,vreemde mensen, andere honden, kinderen enz.)
- Agressie ( naar vreemde mensen, andere honden, kinderen enz.)
- Najagen ( van fietsers, katten, andere honden, wild enz. )
- Niet alleen kunnen zijn ( blaffen, piepen, slopen enz. )
- Dwangmatig gedrag (lichtjes najagen, zelf beschadiging, staart najagen enz.)

Wat mag u verwachten van gedragstherapie ?
Bij gedragstherapie gaan we verder graven dan bij een gedragadvies consult. We starten middels heel veel navragen en observeren eerst een diagnose stellen, vanuit deze diagnose gaan we dan gericht de juiste therapie methoden met u bespreken. Zo zijn er bijvoorbeeld meer dan 7 vormen van agressie en deze vragen allemaal om een andere aanpak! Na het bestuderen van de door u ingevulde vragen lijst en eventueel beeldmateriaal, komt de therapeut naar u en uw hond toe. Ze zal nog wat extra vragen stellen en gaat vervolgens samen met u naar het ‘probleem ’gedrag van uw hond kijken. Vaak zal ze tijdens dit eerste bezoek al over kunnen gaan tot het stellen van een diagnose en bijbehorende therapie oefeningen. Soms zal overleg met derden en thuis nalezen hieraan voorafgaan. In de meeste gevallen zal ook tijdens dit eerste bezoek al kort geoefend worden.
De week na het gedragstherapie consult zal de gedragstherapeut u een kort therapie verslag per mail doen toekomen. U gaat aan de slag met de gegeven oefeningen en na twee weken zal er een therapieles volgen van een half uur. Hierin laat u de therapeut de stappen zien die u en uw maatje gemaakt hebben en zal u zo nodig bijgestuurd worden of aanvullende adviezen ontvangen. Uiteraard is het daarna altijd mogelijk contact te houden over het verloop van de ingezette therapie!

Wat zijn de kosten voor gedragstherapie ?
De kosten zijn € 125,- per 120 minuten consult. De kosten zijn inclusief het beoordelen van de door u ingevulde vragenlijst en observeren van “ de gemaakte filmpjes” het probleem gedrag . Het stellen van de juiste diagnose en de nazorg betreffende dit probleem gedrag. Van de therapie les na twee weken zijn de kosten 25,- euro per half uur. Mocht u meerdere problemen hebben met uw hond die niet met elkaar in verbinding staan is het verstandig per consult maximaal 1 a 2 problemen te bespreken, hiermee aan het werk te gaan en eventueel in een later stadium de overige problemen bespreken.